ביכורים

ביכורים אלול

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים אב

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ביכורים תמוז

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר סיוון

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר אייר

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר ניסן

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר אדר

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר שבט

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר טבת

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ

ניוזלטר כסליו

עלון מידע תורני מדעי מבית מכון התורה והארץ
toraland whatsapp