אמונה והלכה

מאמרים

קדימות בפירות ארץ ישראל ובפירות שביעית

אדם העומד לאכול כמה פירות, ואחד מהם הוא פרי מא"י, האם יש לברך את ברכת 'העץ' דווקא עליו?

הרב שמואל אריה ישמח

מאמרים

התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבת

האם אפשר להטעין בשבת מכשיר שמיעה? אילו סוגי מכשירים עדיפים לשימוש בשבת? בשנים האחרונות מתרחב והולך השימוש במכשירי שמיעה...

הרב שי סימינובסקי

מאמרים

תפילה על משיח בן יוסף ותפילה לשלום המדינה עפ"י משנתם של ה"אור החיים" והגאון מוילנא

רבינו חיים בן-עטר זיע"א שיום פטירתו יחול בשבוע הקרוב, מכונה בפי כל ישראל ה"אור החיים הקדוש" מתוך חיבת הקודש לפירושו...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מחלוקת לשם שמים ומלכות בישראל שהיא לשם שמים

מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים כי מטרתה לברר את רצון ה', גם המלכות בישראל, באה מכוח דבר ה' בפי נביאיו, כי מטרתה לגלות את...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

"עלה נעלה וירשנו אותה"

לזכרו של מורנו ורבינו הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל. מו"ר עלה לגנזי מרומים בשבת קודש פרשת "שלח" י"ט סיוון תשנ"ה, פרשה המבררת...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

משך 'כדי אכילת פרס'

בהלכה מוכר המושג 'כדי אכילת פרס' כפרק זמן מסוים של סעודה, במאמר זה המחבר בר להאירו באור חדש ולהגדיר את משך הזמן הזה ביתר...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

אבן מארץ העמים – טומאת ארץ העמים בשיש מיובא

במאמר מתחקה המחבר על שורשיו של טעם גזירת חז"ל על טומאת ארץ העמים, על מה היא חלה – על עפר או גם על אבנים ושיש?

הרב עזריה אריאל

מאמרים

אמצעים חדישים להובלת אפר חטאת בימינו

חכמים למדו שאסור להניח את אפר הפרה ואת מי החטאת על גבי טומאה כלשהי, לכאורה הדבר שולל את האפשרות להוביל את האפר בתוך...

הרב עזריה אריאל

toraland whatsapp