אמונה והלכה

מאמרים

תפילה בציבור בימי הקורונה

התייחסות ומענה של הרב יעקב אריאל לשאלות שונות בנושא התפילה בציבור ובבתי הכנסת בתקופת הקורונה, כאשר קיים חשש גדול להדבקה...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

השגחה פרטית וכללית

האמונה בהשגחת ה' על עולמו היא אחת מי"ג העיקרים של היהדות, אך כמו כל עיקרי האמונה, גם עיקר זה מחייב עיון מעמיק. אין...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

'מעין שבע' במניין שבחצר

בשל התפרצות מגפת הקורונה אנחנו מתפללים כבר שלושה שבועות בחצר גדולה, שלוש תפילות ביום: שחרית, מנחה וערבית. כדי לקרוא...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ברכה על חטיף קראנצ' -תגובה

תגובתו של הרב שי וינטר על תשובתו של הרב עמיחי שליט"א שנכתבה באמונת עתיך- על הברכה שיש לברך לפני אכילת חטיף קראנצ'

הרב שי וינטר

מאמרים

מעין שבע במניין שבחצר

בימי הקורונה אנשים רבים מתפללים בחצר שחרית מנחה וערבית, וכן מוציאים לפי הצורך את ספר התורה מתוך הבית לחצר. נשאלת השאלה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הנחיות להכנת שמן בטהרה

הכנת השמן מציפה שאלות הלכתיות חדשות מדי שנה בשנה, ובירורן בונה נדבך נוסף בהכנה הלימודית הנדרשת מאיתנו.

הרב עזריה אריאל

מאמרים

'אהיה כטל לישראל' – על ייחודו של הטל במקרא, בהלכה ובהגות

ביום טוב ראשון של פסח בתפילת מוסף מפסיקים לומר 'מוריד הגשם' ומתחילים לומר 'מוריד הטל', ובשמיני עצרת בתפילת מוסף מתחילים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

קבלת הדם בתרגול הקרבת קרבן פסח

בשנים האחרונות, ארגוני המקדש מקיימים לקראת חג הפסח, אירוע שבו כהנים מתרגלים את הקרבת קרבן הפסח. האם אין עוברים בכך על...

הרב ברוך כהנא

מאמרים

ברכה על חטיף קראנצ'

איזו ברכה מברכים על 'קראנצ'? חטיף 'קראנצ' הוא פרוסות קטנות של באגט שמטבילים אותן בתבלינים שונים, ולבסוף אופים שוב את...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp