אמונה והלכה

מאמרים

השמן הכשר למנחות

האם רק שמן זית כשר להדלקת המנורה בבית המקדש? מחבר המאמר דן במחלוקת לאורך הדורות וסוקר את הדיון ההלכתי בנושא.

הרב עזריה אריאל

מאמרים

מה מחייב אותי לשמוע בקול ה'?

נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר?

צוות אתר- "לדעת להאמין" של מכון ידעיה

מאמרים

טעמי המצוות - שבת

שבת היא אחת המצוות שקל להזדהות איתן, לפחות עם הרעיון הכללי. יום מנוחה אחד בשבוע - הרי זה דבר מבורך, שמקובל היום ברוב...

צוות אתר "לדעת להאמין"

מאמרים

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן,...

הרב צבי שורץ

מאמרים

רבי אליעזר ופרה אדומה

מה פשר עניינו המיוחד של רבי אליעזר בפרה אדומה? מחבר המאמר מביא את המדרש על הקשר המיוחד של רבי אליעזר למצוות פרה אדומה...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

עצי המערכה בשרפת הפרה האדומה

שרפת הפרה האדומה נעשית על גבי מערכת עצים בהר הזיתים, נוכח פתח אהל מועד, כמתואר במשנה. מחבר המאמר סוקר את הלכות העצים...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

'יענך ה' ביום צרה'

המאמר עוסק בעיון בפרק כ' בתהילים הפותח במילים: 'למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה'. מהי הצרה עליה מדבר דוד המלך? וכיצד...

הרב צבי שורץ

מאמרים

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה...

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן

מאמרים

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

הנה קרבים ובאים להם חודשי הקיץ המביאים עימם את פירות הקיץ, בהם אנו שמחים ומברכים עליהם ברכת 'שהחיינו'. האם יש לברך ברכת...

אג' יהודה הלר

toraland whatsapp