אמונה והלכה

מאמרים

פיתוח חדש: טלפון סלולרי מיוחד לשבת

הרב ישראל רוזן: "אנו רגישים לטענת 'המדרון החלקלק' וחשש לשימוש בסלולרי מעבר לנדרש תוך הסתמכות על 'מכון צומת', אך מקובלנו...

מתוך אתר 'סרוגים'

מאמרים

שמירת השבת במרחב הציבורי- אינטרס לאומי

המאבק על שמירת השבת במדינת ישראל מצטייר בתקופה האחרונה כמאבק בין חילונים לדתיים. אך דווקא ראשי הציונות החילונית הם שקראו...

יהודה ולד מתוך אתר 'סרוגים'

מאמרים

ההזאה על טמא מת - האם רק באזוב או גם בעץ ארז ושני תולעת

כיצד מטהרין טמא מת במי נדה? לוקח אדם טהור שלשה קלחין של אזוב ואוגדן אגודה אחת, ובכל בד ובד גבעול אחד, וטובל ראשי גבעולין...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

בית הדין לגיור - שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא - עיון במחשבת הגרות

ישנה מחלוקת סביב סוגיית הגיור בשנים האחרונות, האם ניתן לבטל גיור? האם ניתן להעריך את גמירות דעתו של המתגייר בשעת הגרות?...

הרב יצחק רונס

מאמרים

הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד 'הקהל' של בתי הספר של החמ"ד

שנת תשע"ו מוגדרת 'שנת הקהל'. ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי-דתי בארץ נערכים כנסים זכר לקיום מצווה זו....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

עבודת גויים במשטרה בשבתות

האם נכון לשלב ולמסור את עבודת הביטחון וההצלה לגויים, ובמקרה של פיקוח נפש בשבת יבואו הם להציל? האם יש הבדל בין העסקת...

הרב רמי רחמים ברכיהו

מאמרים

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה

מדוע נבחרו אהרון ובניו לכהן לכל הדורות ומהו המעמד ההלכתי של הכהנים והלויים בימינו?

הרב חיים דוד הלוי

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ד'

מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

toraland whatsapp