אמונה והלכה

מאמרים

בית הדין לגיור - שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא - עיון במחשבת הגרות

ישנה מחלוקת סביב סוגיית הגיור בשנים האחרונות, האם ניתן לבטל גיור? האם ניתן להעריך את גמירות דעתו של המתגייר בשעת הגרות?...

הרב יצחק רונס

מאמרים

הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד 'הקהל' של בתי הספר של החמ"ד

שנת תשע"ו מוגדרת 'שנת הקהל'. ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי-דתי בארץ נערכים כנסים זכר לקיום מצווה זו....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

עבודת גויים במשטרה בשבתות

האם נכון לשלב ולמסור את עבודת הביטחון וההצלה לגויים, ובמקרה של פיקוח נפש בשבת יבואו הם להציל? האם יש הבדל בין העסקת...

הרב רמי רחמים ברכיהו

מאמרים

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה

מדוע נבחרו אהרון ובניו לכהן לכל הדורות ומהו המעמד ההלכתי של הכהנים והלויים בימינו?

הרב חיים דוד הלוי

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

הרב יעקב אריאל

מאמרים

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ד'

מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

מאמרים

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ג'

מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

מאמרים

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק ב'

מהי סמכותו של גבאי לשנות את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

מאמרים

תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי בצדקה - חלק א'

מהי סמכותו של גבאי לשנות. את חלוקת התרומות הנשלחות ע"י ארגון מסויים בחו"ל העוסק במגבית בין יהודי חו"ל על מנת לחלק את...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל