אמונה והלכה

מאמרים

מאמין בחי העולמים וזורע

קיומו של עם ישראל שונה מקיום שאר האומות. קיום האומות הוא לפי חוקי הטבע, ואילו בני ישראל אינם כפופים לטבע. קיומם קשור...

מאמר מערכת אמונת עתיך

מאמרים

סילוקם של צדיקים

אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל מופת לרב ארץ-ישראלי

ברוסיה הקומוניסטית עוצבה מסירות נפשו לתורה. ארץ הצבי, תחת שרביטו של הרב קוק זצ"ל, גידלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה ירושלים...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל

"מו"ר היה ממורי ההלכה המובהקים של מכון התורה והארץ"- דבריו של הרב יהודה הלוי עמיחי על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה

דבריו של הרב מרדכי גרינבלט על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב מרדכי גרינבלט

מאמרים

קדימה בברכת העץ

קערה מלאה בפירות - עם איזה פרי מתחילים? האם יש חיוב להקדים ברכת "בורא פרי העץ" לברכת "בורא פרי האדמה"? ומה הדין כשאחת...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שומרים הפקד לעירך

במצב בו נמצא עם ישראל, ישנו תפקיד חשוב לאנשי הבטחון, ואף פעמים רבות שהם נדרשים לסכן את נפשם כדי להציל את האנשים בעם...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

מפגש רבני "תורה ומדינה" עם הרב נפתלי בר אילן

במסגרת הרחבת הידיעות והעמקת הלימוד, נפגשו רבני "מרכז תורה ומדינה" עם הרב נפתלי בר אילן, מחבר סדרת הספרים "משטר ומדינה...

מאמרים

חדש באתר - הדף היומי, הלכה יומית, לימוד אמונה יומי ועוד.

חדש באתר 'מכון התורה והארץ' - הלימוד היומי: מספר אפשרויות להעשרה ולימוד המתעדכנות מדי יום: הדף היומי מלווה בשיעורו של...