חנוכה

מאמרים

הדלקת נרות חנוכה במסיבה

כשעורכים מסיבה לכבוד חנוכה, בהשתתפות אנשים רבים, בפרט כשחלקם אינם שומרי תורה ומצוות, האם מותר להדליק נרות חנוכה, והאם יש...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ארץ זית שמן בחנוכה

עץ הזית קשור הוא לחודש כסלו, קשרו הטבעי של הזית לחודש כסלו הוא בכך שעונת המסיק וייצור השמן מגיעים לשיאם בחודש זה. אך...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הדלקת נר חנוכה בשמן ערלה

האם מותר להדליק נר-חנוכה בשמן של ערלה או ספק ערלה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ממשיכים את גבורת המכבים

כל מצביא מלחמתי או היסטוריון צבאי יודע שלכל מלחמה יש נקודת הכרעה, לפעמים זו נקודת הכרעה צבאית של רגע אחד שבו אתה מחליט...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

השמש בנר חנוכה

מה עניין ה'שַׁמָּשׁ' שאנו מדליקים עם נרות חנוכה, היכן חיוב הדלקתו, האם ניתן להסתפק בשמש אחד לכמה חנוכיות, האם אפשר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נר חנוכה בשמן טבל

מי שהדליק נ"ח בשמן זית שהתברר אח"כ שהשמן היה טבל, האם יצא י"ח, או שעליו להדליק נ"ח מחדש?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הדלקת נר חנוכה בשמן אסור באכילה או בהנאה

האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן האסור באכילה או בהנאה או שהוא מאוס, או שאינו ראוי לאכילה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פרסום הנס ברבים - הודאה לה'

מה הקשר והתלות בין חובת ההודאה לה' ובין מעשה פרסום הנס, במהות ודרך התקנות של חכמים?

הרב יהודה זולדן

מאמרים

יום טוב, הלל והדלקת נרות בחנוכה

הרמב"ם פותח את הלכות חנוכה בתיאור הסיבות לקביעת החג ולמצוותיו: הלל- הודאה על ניסי המלחמה, הדלקת נרות - זכר לנס פך השמן....

הרב יהודה זולדן