חנוכה

מאמרים

הארות לחג החנוכה

מספר הארות לחג החנוכה מהאדר"ת זצ"ל

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מאמרים

נדידת החנוכיה

האם כיום, כשכבר אין חשש סכנה יש להחזיר את התקנה להדלקת נרות כלפי רשות הרבים- על פתח הבית או בחלון בעדיפות הראשונה בצורה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

קץ שם לחושך

יש נקודת הכרעה מסוג אחר, נקודת הכרעה ערכית, כאשר העם בטוח בצדקת דרכו, העם יודע שמאבקו הוא מאבק אמוני-נצחי, יודע הוא שעל...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הדלקת נר חנוכה בשמן ערלה

האם מותר להדליק נר-חנוכה בשמן של ערלה או ספק ערלה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ממשיכים את גבורת המכבים

כל מצביא מלחמתי או היסטוריון צבאי יודע שלכל מלחמה יש נקודת הכרעה, לפעמים זו נקודת הכרעה צבאית של רגע אחד שבו אתה מחליט...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

חנוכה - תורה שבעל פה וגבורת הכלל

הרבה ימים טובים נזכרו במגילת תענית אך רק אחד מהם "שרד" לדורות - חנוכה. חנוכה מיוחד בכך שהוא כולו יצירה של תורה שבעל פה....

הרב חן חלמיש

מאמרים

הזית

הזית הוא אחד משבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל. אילנו הוא היפה מבין המינים.

הרה"ג דב לנדא שליט"א

מאמרים

להפיץ את האור

עם ישראל חוגג את החנוכה, חג החירות של עם ישראל משלטון היונים, חירות וגבורה יהודית שהובילה לתשועה גדולה ולניסים מופלאים....

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

חנוכה של אור

חגי ישראל יש מעלה מיוחדת שכאשר הם חלים, חלה גם מעלתם, אם כן מעלת האור שהאיר ה' למכבים חוזרת ומאירה לנו גם בימינו אלה,...

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp