חנוכה

מאמרים

דין הדלקת נרות חנוכה לאורח, שאביו מדליק בביתו

לדיון על מקום הדלקת הנרות הזה יש משמעות מעשית מאוד עבור בחורי הישיבה שנמצאים מחוץ לביתם. האם הם צריכים להדליק בברכה, אם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פרסום הנס ברבים - הודאה לה'

מה הקשר והתלות בין חובת ההודאה לה' ובין מעשה פרסום הנס, במהות ודרך התקנות של חכמים?

הרב יהודה זולדן

מאמרים

נתינת שמן תרומה לכהן

אדם הפריש כמות של ליטר וחצי שמן זית לשם תרומה ותרומת מעשר, ונשאלנו אם מותר לתת אותן לכהן לצורך הדלקת נרות שבת וחנוכה?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

יום טוב, הלל והדלקת נרות בחנוכה

הרמב"ם פותח את הלכות חנוכה בתיאור הסיבות לקביעת החג ולמצוותיו: הלל- הודאה על ניסי המלחמה, הדלקת נרות - זכר לנס פך השמן....

הרב יהודה זולדן

מאמרים

אורות חג הסוכות בחנוכה

ישנם קשרים רבים בין חג הסוכות לבין ימי החנוכה, במשניות, בתלמודים ובמדרשי הלכה ואגדה. במאמר זה שני חלקים: בחלק הראשון...

הרב צבי שורץ

מאמרים

הדלקת נרות חנוכה במסיבה

כשעורכים מסיבה לכבוד חנוכה, בהשתתפות אנשים רבים, בפרט כשחלקם אינם שומרי תורה ומצוות, האם מותר להדליק נרות חנוכה, והאם יש...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

נרות חנוכה בשמן שביעית

כל שנת שמיטה, לקראת חג החנוכה, אנו חוזרים ומלבנים את שאלת השימוש בשמן שביעית להדלקת נרות חנוכה. אין זאת בהכרח בגלל...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp