חנוכה

מאמרים

הידור מצווה בנרות חנוכה

למרות שמצוות חנוכה היא מצווה דרבנן מוצאים במצווה זו גדרים הלכתיים מיוחדים אשר לא קיימים במצוות אחרות, ואפילו לא במצוות...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

שמן זית: בעיות הלכתיות צרכניות

להלן מס' בעיות הקיימות באיכות וכשרות שמן הזית:

הרב אלי מיימון

מאמרים

ארץ זית שמן בחנוכה

עץ הזית קשור הוא לחודש כסלו, קשרו הטבעי של הזית לחודש כסלו הוא בכך שעונת המסיק וייצור השמן מגיעים לשיאם בחודש זה

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

דין הדלקת נרות חנוכה לאורח, שאביו מדליק בביתו

לדיון על מקום הדלקת הנרות הזה יש משמעות מעשית מאוד עבור בחורי הישיבה שנמצאים מחוץ לביתם. האם הם צריכים להדליק בברכה, אם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

נתינת שמן תרומה לכהן

אדם הפריש כמות של ליטר וחצי שמן זית לשם תרומה ותרומת מעשר, ונשאלנו אם מותר לתת אותן לכהן לצורך הדלקת נרות שבת וחנוכה?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אורות חג הסוכות בחנוכה

ישנם קשרים רבים בין חג הסוכות לבין ימי החנוכה, במשניות, בתלמודים ובמדרשי הלכה ואגדה. במאמר זה שני חלקים: בחלק הראשון...

הרב צבי שורץ

מאמרים

נרות חנוכה בשמן שביעית

כל שנת שמיטה, לקראת חג החנוכה, אנו חוזרים ומלבנים את שאלת השימוש בשמן שביעית להדלקת נרות חנוכה. אין זאת בהכרח בגלל...

הרב יואל פרידמן