חנוכה

מאמרים

דרכו של יהודה המכבי

בבירור דרכו המיוחדת של יהודה המכבי יש להתייחס לחילוקי הדעות בינו לבין המתנגדים למרד. בימינו, מבחינה מסוימת, המצב דומה,...

הרב שלמה אבינר

מאמרים

הידור מצווה בנרות חנוכה

למרות שמצוות חנוכה היא מצווה דרבנן מוצאים במצווה זו גדרים הלכתיים מיוחדים אשר לא קיימים במצוות אחרות, ואפילו לא במצוות...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

שמן זית: בעיות הלכתיות צרכניות

להלן מס' בעיות הקיימות באיכות וכשרות שמן הזית:

הרב אלי מיימון

מאמרים

השמש בנר חנוכה

מה עניין ה'שַׁמָּשׁ' שאנו מדליקים עם נרות חנוכה, היכן חיוב הדלקתו, האם ניתן להסתפק בשמש אחד לכמה חנוכיות, האם אפשר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נר חנוכה בשמן טבל

מי שהדליק נ"ח בשמן זית שהתברר אח"כ שהשמן היה טבל, האם יצא י"ח, או שעליו להדליק נ"ח מחדש?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

סודו של חג החנוכה

להגדרת ימים מסויימים כימים טובים יש בדרך כלל השלכות הלכתיות רחבות, אך כאן הגמרא ציינה רק שבימים אלו נאסרו המספד והתענית....

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

ארץ זית שמן בחנוכה

עץ הזית קשור הוא לחודש כסלו, קשרו הטבעי של הזית לחודש כסלו הוא בכך שעונת המסיק וייצור השמן מגיעים לשיאם בחודש זה

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הדלקת נר חנוכה בשמן אסור באכילה או בהנאה

האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן האסור באכילה או בהנאה או שהוא מאוס, או שאינו ראוי לאכילה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

המהפך בנס החנוכה

המהפך בנס החנוכה לא היה רק אירוע - הצלת ישראל מחמת המציק, ביטול הגזרות וכדומה. המהפך היה בשינוי מצבו הרוחני של הדור...

הרב דורון ותקין

toraland whatsapp