חנוכה

מאמרים

להפיץ את האור

עם ישראל חוגג את החנוכה, חג החירות של עם ישראל משלטון היונים, חירות וגבורה יהודית שהובילה לתשועה גדולה ולניסים מופלאים....

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

שלך גדולה משלהם

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

בימים ההם בזמן הזה

היחיד, לאחר שנעשה לו נס, מברך ומודה על נס אף אם היה ללא שנוי דרכי הטבע, כיוון שהתעורר מבטו על ההשגחה, שבדרך הטבע היה...

הרב דורון ותיקין

מאמרים

הארות לחג החנוכה

מספר הארות לחג החנוכה מהאדר"ת זצ"ל

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מאמרים

קץ שם לחושך

יש נקודת הכרעה מסוג אחר, נקודת הכרעה ערכית, כאשר העם בטוח בצדקת דרכו, העם יודע שמאבקו הוא מאבק אמוני-נצחי, יודע הוא שעל...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

חנוכה - תורה שבעל פה וגבורת הכלל

הרבה ימים טובים נזכרו במגילת תענית אך רק אחד מהם "שרד" לדורות - חנוכה. חנוכה מיוחד בכך שהוא כולו יצירה של תורה שבעל פה....

הרב חן חלמיש

מאמרים

הזית

הזית הוא אחד משבעת המינים בהם נשתבחה ארץ ישראל. אילנו הוא היפה מבין המינים.

הרה"ג דב לנדא שליט"א

מאמרים

חנוכה של אור

חגי ישראל יש מעלה מיוחדת שכאשר הם חלים, חלה גם מעלתם, אם כן מעלת האור שהאיר ה' למכבים חוזרת ומאירה לנו גם בימינו אלה,...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

דרכו של יהודה המכבי

בבירור דרכו המיוחדת של יהודה המכבי יש להתייחס לחילוקי הדעות בינו לבין המתנגדים למרד. בימינו, מבחינה מסוימת, המצב דומה,...

הרב שלמה אבינר