פורים

מנות הלוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע נאמר ויעש המלך משתה גדול ולאחר מכן נאמר את משתה אסתר, מדוע נאמר "לאסתר "החרש תחרישי בעת הזאת , "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" הפרק עוסק בנדידת שנת המלך ומעשה הסוס לכאורה מיותר למהות המגילה

איגרת לפורים

הרב אהוד אחיטוב
מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

עיבור השנה בארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
נראה לומר שיש לעיבור השנה ייחוד משלו, ודווקא בהקשר לעיבור שמרו חכמי ארץ א"י מכל משמר שישאר בתחום סמכותם ואחריותם הבלעדי

פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
הגמרא במגילה (י"ד ע"א) דנה בשאלה מדוע אין אומרים הלל בפורים

משמחים ושמחים

הרב גבריאל קדוש
"השמחה שישמח אדם... עבודה גדולה היא", (רמב"ם הל' לולב ח, טו). מה משמעותה של עבודת השמחה? נתבונן ונראה שכוונת הרמב"ם לשמחה מיוחדת במינה, לא במובנה המקובל.

שושן הבירה וירושלים הבירה

הרב יהודה זולדן


מהו הקשר בין זמנו של יהושע בן-נון בכניסת ישראל לארץ, לבין הנס שמתרחש בתחילת בית שני במלכות אחשורוש?

משום כבודה של ארץ ישראל

הרב יואל פרידמן
מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" מתאים היה לאחד את כל עם ישראל ולעשות יום טוב אחד?

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

הרב יעקב אפשטיין
"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה שלא נתנו את מחצית השקל בקורבנות הציבור?

פורים - נצחיות ושלמות התורה

הרב גבריאל קדוש
חגי דרבנן מציינים לנו ניסים שארעו לאבותינו, בינהם גם פורים. אעפ"כ נראה שחז"ל ייחסו חשיבות מיוחדת לחג הפורים יותר מאשר לשאר חגי דרבנן

באחד באדר משמיעין על הכלאים

הרב אברהם סוחובולסקי
באחד באדר משמעין על הכלאים. כיצד נעשה הפיקוח על גידולי כלאים בזמן חז"ל, והאם יש השלכות מעשיות לימינו?

לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם

הרב דורון ותקין
אחת השאלות הקשות במגילת אסתר, מדוע מרדכי ואסתר כתבו ליהודים (מגילה ח יא): "לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם" ולא לבטל את הגזרות? אמנם את כתבי המלך אין להשיב כדברי המגילה (שם ח), אבל המלך נתן להם רשות לכתוב כרצונם כדברי המגילה (שם ח): "וְאַתֶּם כִּתְבוּ עַל הַיְּהוּדִים כַּטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם"

לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם

הרב דורון ותקין
"לעמוד על נפשם" אינו רק להציל את הנפש כדי שתישאר קיימת, אלא לתקן תקנה עמידה לנפש שלא תוזק גם להבא. מרדכי ואסתר בנו תקומה לישראל ולא רק הצילו אותם מנגישת המן העכשווית.

שווי מחצית השקל כיום - תשע"ו

הרב יהודה הלוי עמיחי
מחצית השקל לשנת תשע"ו- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

הערות במצוות שקלים

האדר"ת זצ"ל
בלמדי בש"ק משפטים פ' שקלים, הלכות שקלים להר"מ ז"ל

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן
לא מצינו במקורות התנאים והאמוראים שנהגו לגבות מעות כזכר למצות נתינת השקלים שהיתה במקדש. מה המקור למנהג זה?

לַעֲשֹוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

מאמר מערכת אמונת עיתך
ידע ישראל שבכל דור ודור הקב"ה מגלגל לנו את צירי הגאולה המכינה ומולידה בנו כוחות של גאולה

שווי מחצית השקל כיום

יהודה הלוי עמיחי
מחצית השקל לשנת תשע"ד- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

משנכנס אדר מרבין בשמחה?

הרב יצחק גרינבלט
השבוע חוגג עם ישראל את ראש חודש אדר ב' ונכנס לבתי הכנסת בריקודים ובשירת "משנכנס אדר מרבין בשמחה", כביכול זהו החודש השמח ביותר בשנה אך האם זהו דבר הלכה?