פורים

מאמרים

שושן פורים קטן שחל ביום שישי ושבת

מה משמעות הלכתית שיש ליום "שושן-פורים קטן" שהוא ט"ו באדר א' בשנה מעוברת, שהשנה הוא יחול ביום שבת-קודש, והאם יש צורך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

על השקלים ועל הכלאים

בראש-חודש אדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיים - מה הקשר בין תרומת השקלים לקרבנות הציבור לבין הצורך בשמירה על כלאיים? על...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

קריאת מגילה בבידוד

מה יעשה מי שבבידוד בפורים ואינו יכול לצאת לשמוע את קריאת המגילה? האם יוכל לצאת ידי חובה דרך הזום או הטלפון? הרב יעקב...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ברכות המגילה ו'שהחיינו' בלילה וביום

האם יש לברך 'שהחיינו' גם בעת הקריאה ביום? מחבר המאמר מברר ע"פ הלכה את מעמדו ומעלתו של יום הפורים.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשפ"ד

שווי מחצית השקל כיום

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשע"ח

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שווי מחצית השקל כיום שנת תשע"ז

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים...

יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מנות הלוי

מדוע נאמר ויעש המלך משתה גדול ולאחר מכן נאמר את משתה אסתר, מדוע נאמר "לאסתר "החרש תחרישי בעת הזאת , "בלילה ההוא נדדה שנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp