פורים

מאמרים

איגרת לפורים

מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שווי מחצית השקל לשנת תשע"ו

מחצית השקל לשנת תשע"ו- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עיבור השנה בארץ ישראל

נראה לומר שיש לעיבור השנה ייחוד משלו, ודווקא בהקשר לעיבור שמרו חכמי ארץ א"י מכל משמר שישאר בתחום סמכותם ואחריותם הבלעדי

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל

מדוע אין אומרים הלל בחג פורים? מחבר המאמר פורס את שלושת הסיבות שמזכירה הגמרא במסכת מגילה.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

משמחים ושמחים

"השמחה שישמח אדם... עבודה גדולה היא", (רמב"ם הל' לולב ח, טו). מה משמעותה של עבודת השמחה? נתבונן ונראה שכוונת הרמב"ם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

שושן הבירה וירושלים הבירה

<br /><br /> מהו הקשר בין זמנו של יהושע בן-נון בכניסת ישראל לארץ, לבין הנס שמתרחש בתחילת בית שני במלכות אחשורוש?

הרב יהודה זולדן

מאמרים

משום כבודה של ארץ ישראל

מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פורים - נצחיות ושלמות התורה

חגי דרבנן מציינים לנו ניסים שארעו לאבותינו, בינהם גם פורים. אעפ"כ נראה שחז"ל ייחסו חשיבות מיוחדת לחג הפורים יותר מאשר...

הרב גבריאל קדוש