פורים

מאמרים

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל

לא מצינו במקורות התנאים והאמוראים שנהגו לגבות מעות כזכר למצות נתינת השקלים שהיתה במקדש. מה המקור למנהג זה?

הרב יהודה זולדן

מאמרים

באחד באדר משמיעין על הכלאים

באחד באדר משמעין על הכלאים. כיצד נעשה הפיקוח על גידולי כלאים בזמן חז"ל, והאם יש השלכות מעשיות לימינו?

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

לַעֲשֹוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

ידע ישראל שבכל דור ודור הקב"ה מגלגל לנו את צירי הגאולה המכינה ומולידה בנו כוחות של גאולה

מאמר מערכת אמונת עיתך

מאמרים

שווי מחצית השקל כיום

מחצית השקל לשנת תשע"ד- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

משנכנס אדר מרבין בשמחה?

השבוע חוגג עם ישראל את ראש חודש אדר ב' ונכנס לבתי הכנסת בריקודים ובשירת "משנכנס אדר מרבין בשמחה", כביכול זהו החודש השמח...

הרב יצחק גרינבלט