הארץ ומצוותיה

מאמרים

דו"ח מיוחד: עתיד החקלאות הישראלית בידיכם!

דו"ח חדש ומקיף של מחלקת המחקר במכון התורה והארץ, המספק תמונת מצב מעמיקה על מצב החקלאות הישראלית בשנת ה-76 לעצמאות

רבני התורה והארץ

מאמרים

גמר מלאכה בפרי המיועד לשוק

העובדים אצל חקלאים בלקיטת ירקות בשדות. האם מותר להם לאכול מהירקות בזמן הקטיף מהארגזים לאחר מילואם, ללא הפרשת תרומות...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

שיעור הפרשת תרומה בזמן הזה

חזרת ישראל לארצם מלווה בהתעוררות האדמה לקראתם, אחד מענפי החקלאות המשגשגים הוא ענף הזית, אחד משבעת המינים שהשתבחה בהם...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

על נוסח הפרשת תרומות ומעשרות הקצר

בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', נמצאים חיילי צה"ל בקרב ובשטחי כינוס ללא סידור או טלפון. נשאלנו, האם בבואם להפריש תרומות...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

השרשת ייחור של תות או ורד בציפה של בננה

ישנה שיטת גידול חדשה לצרכים ביתיים – שמשרישים תותים, או ורדים בפרי הבננה או בצמח אלוורה. לפי הנראה מדובר בניצול של חומרי...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ביעור באבוקדו

החובה לבער את הפירות חלה על כל הגידולים שיש בהם קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים מהי דרך הביעור, האם על ידי הפקרת הפירות...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

ביעור פירות שביעית בשבת ויום טוב

האם מותר להפקיר בשבת ויום טוב? והאם מותר לזכות בחפצי הפקר בשבת וביום טוב גם אם הופקרו ביום אחר?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ניתוק עצי פרי שהשתרשו באדמה

קורה ששתילי עצי פרי במשתלות שנתונים בגוש אדמה קטן ובשקיות ומונחים ישירות על הקרקע, משתרשים באדמה. מכיוון שהשותלים אינם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה בצמח נפוליטוס שמיועד לתעשיית הקוסמטיקה

נטעו בערבה צמח נפוליטוס לצורכי ייצור מוצרי קוסמטיקה. האם יש בו איסור ערלה?

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp