ארץ ישראל

מאמרים

בקשת הגשמים בארץ ישראל ובחוצה לארץ

בחודש חשוון מתחילים לבקש על הגשמים, מחבר במאמר דן בחשיבות התפילות של עמ"י והשפעתן בעולם, מחבר ממשיך במנהגים שונים של...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הרחקת דשנים וזבל שמפיצים ריח ביישוב

ישנם מקרים רבים בהם חקלאים מזבלים שטח לצורך חקלאי בקרבת מקום יישוב, האם מותר על פי ההלכה לתבוע את החקלאים שמזבלים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

משנה וארץ: זיהוי הכוי כג'אמוס

זיהוי הכוי כג'אמוס הינו בעייתי משלושה אופנים: א. הוא אינו מתאים לדיני הכוי במשנה הרואים בו מין 'שה'. ב. הוא אינו מתאים...

יואל יעקבי

מאמרים

מצוות ישיבת ארץ ישראל לדעת ה'פתחי-תשובה'

מצוות ישיבת ארץ ישראל היא מצוות עשה או לא? במאמרנו נדון בדרכים השונות להבין את דבריו וננסה להכריע ביניהן. האם ה'פתחי...

הרב יעקב זיסברג

מאמרים

עיון בשיטת הרמב"ם במצוות ישוב ארץ ישראל וחטאם של מחלון וכליון

(מוקדש למען החלוצים תושבי עמונה היקרים שגאלו את שממות ארצנו והפכום לישוב פורח – ולאחר שגורשו מביתם עדיין מחכים לישוב...

הרב אשר מבצרי

מאמרים

משנה וארץ : העמדת גבינה בשרף ערלה

אנזים הפיסין שנמצא בשרף הלבן של עץ התאנה יכול לשמש לצורך גיבון. במשנה נחלקו האם מותר להשתמש בשרף העלים והעיקרים של אילן...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: שיבולת שועל - חלק ב

במאמר זה ננסה בעז"ה לזהות את מין הדגן שיבולת שועל שבמשנה. נבחן את שתי הצעות הזיהוי הבולטות, האוונה (קווקר, המכונה...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: שיבולת שועל - חלק א

במאמר זה ננסה בעז"ה לזהות את מין הדגן שיבולת שועל שבמשנה. נבחן את שתי הצעות הזיהוי הבולטות, האוונה (קווקר, המכונה...

יואל יעקבי

מאמרים

שיעור הזית הגדול; בין מציאות לחישוב הלכתי

שיעור 'כזית' לא היה קבוע ומוחלט, אלא היה עשוי להשתנות מזן לזן, ממקום למקום ומהערכתו האישית של כל אדם. בארץ ישראל כמו גם...

פרופ' זהר עמר