ארץ ישראל

מאמרים

משנה וארץ: גבולות ירושלים המקודשת – היבט ארכיאולוגי

הגבול לפדיון מעשר שני מחד ולאכילתו מאידך הוא חומת ירושלים. חומה זו היא סימן לשטח המקודש של העיר. קידוש ירושלים היה אפשרי...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: קביעה למעשרות בצריפין בורגנין ואלקטיות

הצריפין הבורגנים והאלקטיות, שלישיית מבנים שאינה נחשבת כבית לעניין דין קביעת הבית למעשר, מופיעה שוב בסוף מסכת אהלות כחלק...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ עוקצי כליסים

עוקצים הם לכאורה חלק בפרי שאינו ראוי לאכילה, ובכל זאת אנו רואים שדינם כתרומה והם אסורים לזרים. כדי להבין את הטעם לכך...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: פשפש המעורב בתרומה

כהן שאכל תרומה והרגיש פשפש בתוך פיו – יפלוט את מאכלו, ואין כאן חשש איסור של הפסד תרומה. לפי הרמב"ם הבעיה היא לא איסור...

יואל יעקובי

מאמרים

כפר דרום: תש"ז – תשע"ז ,  עוד נשוב ונבנך

גוש קטיף בליבנו תמיד, והכיסופים והרצון לחזור לנחלת אבותינו רק הולכים ומתחזקים. בשנת תשע"ז ימלאו 70 שנים לעלייתנו הראשונה...

אשר מבצרי

מאמרים

משנה וארץ: כוורת דבורים כקרקע?

פרוזבול אינו נכתב אלא על הקרקע, ומספר טעמים נאמרו לדין זה. אגב דיני פרוזבול הובאו מספר דינים השנויים במחלוקת בין ר'...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: חרש כבר-דעת

המשנה מגדירה כלל התקף לחלקים רבים בש"ס, לפיהם חרש-אילם נחשב כמי שאין לו דעת. במאמר ננסה בעז"ה לללמוד על החרשות והגורמים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שינוי בפירות שביעית

אין לטפל ולשמר פירות שביעית כמקובל בשאר שנים. משנתנו מונה שינויים שיש לבצע בטיפול בתאנים, ענבים וזיתים. במאמר מבוארים...

הרב יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שני כללים בשביעית ושתי גרסאות במשנה

מגירסת המשניות שלפנינו משתמע כי הן עוסקות בצמחים הראויים למאכל אדם, בהמה או צביעה. אם אין הם מתקיימים בארץ – יש להם...

יואל יעקובי