ביכורים

מאמרים

ביכורים בשנה השביעית - חלק ד'

בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ביכורים בשנה השביעית - חלק ג'

בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ביכורים בשנה השביעית - חלק ב'

בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ביכורים בשנה השביעית - חלק א'

בדברי תנאים ואמוראים לא מצינו דיון מפורש בשאלה, אם יש חובה להביא ביכורים בשנה השביעית. עם זאת, ממספר מקורות ניתן ללמוד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמני הבאת הבכורים למקדש - חלק ג'

שלוש מצוות הקשורות לבכורים מנה הרמב"ם בפתיחה להלכות בכורים: א. להפריש בכורים ולהעלותם למקדש. ב. שלא יאכל הכהן בכורים חוץ...

הרב ד"ר בן ציון רוזנפלד

מאמרים

זמני הבאת הבכורים למקדש - חלק ב'

שלוש מצוות הקשורות לבכורים מנה הרמב"ם בפתיחה להלכות בכורים: א. להפריש בכורים ולהעלותם למקדש. ב. שלא יאכל הכהן בכורים חוץ...

הרב ד"ר בן ציון רוזנפלד

מאמרים

זמני הבאת הבכורים למקדש - חלק א'

שלוש מצוות הקשורות לבכורים מנה הרמב"ם בפתיחה להלכות בכורים: א. להפריש בכורים ולהעלותם למקדש. ב. שלא יאכל הכהן בכורים חוץ...

הרב ד"ר בן ציון רוזנפלד

מאמרים

ט"ו באב - חג הביכורים - חג בנות ישראל - חלק ה'

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן......

הרב ישראל אריאל

מאמרים

ט"ו באב - חג הביכורים - חג בנות ישראל - חלק ד'

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן......

הרב ישראל אריאל