ביכורים

מאמרים

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק ב'

בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק א'

בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הבאת ביכורים - הודאה על הארץ - חלק ב'

מקובל להסביר את תעודתה ומטרתה של מצות ביכורים כביטוי להכרת הטוב, דהיינו: להביע תודה לה' על היבולים הטובים והמבורכים,...

הרב ד"ר מאיר גרוזמן

מאמרים

הבאת ביכורים - הודאה על הארץ - חלק א'

מקובל להסביר את תעודתה ומטרתה של מצות ביכורים כביטוי להכרת הטוב, דהיינו: להביע תודה לה' על היבולים הטובים והמבורכים,...

הרב ד"ר מאיר גרוזמן

מאמרים

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ד'

שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ג'

שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ב'

שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק א'

שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הבאת ביכורים ומקרא ביכורים - חלק ב'

ישנן שתי מצוות בביכורים: הבאת הביכורים, ומקרא ביכורים (בלשון הרמב"ם - וידוי). היחס בין שתי המצוות הוא, שהקריאה מצוה...

הרב יעקב אפשטיין