ביכורים

מאמרים

ט"ו באב - חג הביכורים - חג בנות ישראל - חלק ג'

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן......

הרב ישראל אריאל

מאמרים

ט"ו באב - חג הביכורים - חג בנות ישראל - חלק ב'

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן......

הרב ישראל אריאל

מאמרים

ט"ו באב - חג הביכורים - חג בנות ישראל - חלק א'

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן......

הרב ישראל אריאל

מאמרים

שבעת מיני הבכורים - טבע ואמונה

התורה מכנה את חג השבועות גם בשם "יום הביכורים". ומיום זה מתחילים להביא את הביכורים ולקרוא את פרשתם עד לחג הסוכות, ולפי...

ד"ר ישראל רוזנסון

מאמרים

בכורים מאילן הסמוך למיצר - חלק ב'

חובת האדם להרחיק אילנותיו מקצה גבול שדה חבירו, אינה נוגעת רק להלכות שכנים - בין אדם לחבירו, אלא גם להלכות שבין אדם...

הרב ד"ר נריה גוטל

מאמרים

בכורים מאילן הסמוך למיצר - חלק א'

חובת האדם להרחיק אילנותיו מקצה גבול שדה חבירו, אינה נוגעת רק להלכות שכנים - בין אדם לחבירו, אלא גם להלכות שבין אדם...

הרב ד"ר נריה גוטל

מאמרים

ביכורים מאילן היונק מקרקע של חברו

ע"פ הרמב"ם: "אם היה האילן סמוך למיצר חברו או נוטה לשדה חברו, אע"פ שחייב להרחיק, הרי זה מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הבאת בכורים ממשקים - חלק ב'

"אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד שנאמר פרי האדמה ולא משקה, ואם הביא משקין אין מקבלין ממנו".

הרב עמאר שלמה

מאמרים

הבאת בכורים ממשקים - חלק א'

"אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד שנאמר פרי האדמה ולא משקה, ואם הביא משקין אין מקבלין ממנו".

הרב עמאר שלמה