חקלאות

מאמרים

סיור רבני מכון התורה והארץ במפעל חסל"ט

בימים אלו מוקם מחדש מפעל חסל"ט בסמוך לעיר נתיבות, רבני מכון התורה והארץ ערכו סיור במקום בכדי לבחון את התקדמות הבנייה של...

מאמרים

חקלאות יהודית מחזקת את עצמאותה הכלכלית והרוחנית של ישראל

מדינת ישראל נמצאת במצב גיאו-פוליטי מורכב מיום היווסדה. ואינה יכולה להרשות לעצמה תלות כלכלית בגורמי חוץ.

האגרונום מוטי שומרון - ראש המחלקה המדעית במכון התורה והארץ

מאמרים

"הרכבת תמך" למדינת היהודים

בעיות חדשות מציבה הכלכלה המודרנית בפני החקלאי ובשל כך הוא עושה מאמצים גדולים להכניס את העץ להנבה בשלב כמה שיותר מוקדם על...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הקץ המגולה בתחיית החקלאות

מהו הקשר בין זה שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה לבין הגאולה? כאות לכך שתהליך הגאולה החל, היינו מצפים לשינוי רוחני בעם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

קדושת החקלאות בארץ ישראל במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל

החקלאות בארץ ישראל איננה רק מכשיר לבדו. אמנם יש בה אמצעי לפרנסה ולקיום, אבל מטרה גדולה גנוזה בה: "שמאמין בחי העולמים...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

כדי להתגבר על המחסור בחיטה: ישראל מפתחת זן שממהר להבכיר

הפיתוח החדש נועד להתמודד עם כמות המשקעים המשתנה והקטנה של החורפים האחרונים, ולהפחית את התלות של ישראל בייבוא חיטה

מתוך אתר nrg

מאמרים

תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת

בשנים האחרונות כמות המשקעים קטנה ויש קיצוץ גדול במכסות המים לחקלאות. נשאלת השאלה: במידה והקדמת הממטרים מועילה לגידולים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

הצורך בגשם בעידן התפלת מי ים

לעתים נדמה כי עם התפתחות השיטות הטכנולוגיות להפקת מים לשתיה ולשאר השימושים, קטנה באופן משמעותי התלות בגשם. מהי נחיצותו...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

עקירת צמחי פסיפלורה

אדם נטע צמחי פסיפלורה בגינתו כדי שישמשו גדר שמפרידה בין השטח שלו לבין שטח חברו. הפסיפלורה מאופיינת בצימוח מהיר ואגרסיבי,...

הרב יואל פרידמן