חקלאות

מאמרים

עקירת עצים לצורך ציבורי

ישנם מקרים בודדים שהתורה מתירה עקירת עצים- שאינם מניבים כראוי, שענפיו משמשים כקורות, שעץ אחד מזיק לעץ אחר, וכן כאשר...

הרב יהודה הלוי עמיחי