חקלאות

מאמרים

האדם והסביבה

כאשר האדם על מנת לשמר את הטבע יצטרך להצטמצם או לגור במקום שאיננו חפץ, האם על האדם להצטמצם ולהדחק בשביל ערכי הטבע. האם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עקירת עץ שניטע שלא מדעת בעליו

האם מותר לעקור עץ שניטע שלא על דעת בעליו ולהעביר אותו לגינת בעליו? האם השתיל נאסר משום שניטע על ידי חברו בשנת השמיטה?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

"שתתן טעם טוב בפירות"

זקנים שבנו יודעים לספר כי פעם היה לפירות טעם אחר. אולי היו פחות גדולים ויפים, אך טעמם היה כצפיחית בדבש. ואף עולים חדשים...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

זמן הביעור בחקלאות המודרנית

דין 'שלוש ארצות' בביעור פירות שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

החקלאות - ערך או פרנסה עמל - לעומת כסף קל

אוירת "העכשויזם" הנושבת בארצנו, והרצון לשקט ושלווה עכשיו במחיר נטישת ערכי העבר ושאיפות העתיד, גורמים לשחיטת פרות קדושות...

הרב אלישע אבינר

מאמרים

צינון פרות ברפת בשבת

האם מותר להפעיל את מערכת הצינון בשבת, משמעות השאלה היא, האם מותר לעשות בשביל הפרות פעולות שמטרתה היא צינונן? <br /><br...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

לערכיות החקלאות בישראל

החקלאות היא צורך קיומי של המין האנושי, ובלעדי תוצרתה לא יוכל להתקיים. היא החלה להתפתח בימי בראשית ועד ימינו לא נמצא לה...

הרב דורון ותקין

מאמרים

האם החקלאות עדין רלוונטית

לאחרונה שומעים על שינוי בעמדה ובדעת הקהל ביחס אל החקלאות. מזה כמה שנים שומעים על משבר קשה שפוקד את המגזר החקלאי בכלל,...

הרב דורון ותקין

מאמרים

חקלאות כהלכה בשנת שמיטה סיכום המחקר החקלאי בענייני שמיטה

קיום חקלאות על פי ההלכה, בשנת שמיטה, ללא הזדקקות להיתר מכירה ולהיתרים אחרים, עוקפי שמיטה, מחייב לימוד והעמקה בכל שלבי...

ד"ר אביחיל גרינברגר