כלאי אילן- הרכבות

מאמרים

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק ב'

האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק א'

האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הגדרות כלאי הרכבה - חלק ב'

התורה אסרה עלינו להרכיב מיני אילנות וזרעים זה בזה. המשניות ברובן הביאו דוגמאות מעשיות להרכבות אסורות ומותרות, אולם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגדרות כלאי הרכבה - חלק א'

התורה אסרה עלינו להרכיב מיני אילנות וזרעים זה בזה. המשניות ברובן הביאו דוגמאות מעשיות להרכבות אסורות ומותרות, אולם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נטיעה בגוש ודין הכלאה לכלאים

האם נטיעה של אילן מורכב שנמצא כבר בגוש אדמה אסורה מדאורייתא?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הרכבת שקד על כנת אפרסק-שקד

מה דין כנה המורכבת מאפרסק ושקד לעניין כלאיים ומה דין התוצר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין שתילים מורכבים

אסור לקיים אילן שהורכב בכלאיים אבל הפרי היוצא ממנו מותר. האם מותר לקנות מהשתלן שתילים כשידוע שהם מורכבים, או שאסור כיון...

הרב עזרא בצרי

מאמרים

הרכבה בעצי קקטוס

האם מותר להרכיב עצי קקטוס כאשר הכנה יש בה פירות אולם אין רגילות לאכלם (בודאי לא ניטע לשם הפירות) ואילו הרוכב אין בו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נטיעת עץ פרי רב-מיני

בשנה האחרונה פורסם שאפשר לקנות עץ אחד ובו כמה מיני הדר - אשכולית, תפוז, לימון, מין מיני הקליפים ופומלה - הכל על אותו עץ....

הרב יואל פרידמן