כלאי אילן- הרכבות

מאמרים

קיום אילן שהורכב כלאיים

אסור להרכיב אילנות באיסור כלאים, אך מה דינו של אילן שכבר הורכב? הרב דב ליאור משיב במכתב מיוחד

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

שאלות בדיני כלאיים

התכתבות בין הרב יואל פרידמן לרב שאול ישראלי זצ"ל בעניין דיני כלאיים

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

בחקלאות המודרנית נוצר צורך בהרכבת ירקות. בישראל 90% מהאבטיחים מורכבים, 6 מיליון שתילי עגבניות וירקות נוספים מורכבים מדי...

ד"ר מנחם אדלשטיין

מאמרים

קיום האילן המורכב באיסור וגידולו

רוב השתילים שאנו נוטעים מיוצרים במשתלות. חלקם הגדול מורכבים – רובם 'מין במינו' ומיעוטם 'מין באינו מינו'. הבעיה של הרכבת...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אתרוגי קלבריה

דרוש רקע עובדתי להבנת הנושא ההלכתי, החלטנו להביא לידיעת הקוראים מעט מן הידוע לנו מניסיוננו על גידול האתרוגים בקלבריה

משה בר-יוסף, פרופ' אליעזר גולדשמידט

מאמרים

כלאי הרכבה –סקירה

בסקירה שלפנינו נציין את הכנות המקובלות בהתייחס לזן הרוכב שהנוטע מזמין, נציין את המינים שבהם אין בעיית כלאים, וכן מינים...

הרב יואל פרידמן/מד' החקלאי מאיר פרנקל

מאמרים

דין הרכבת אילן בידי גוי

נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרכבת שזיף על שקד

תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

הרב יואל פרידמן

מאמרים

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא...

הרב יהודה הלוי עמיחי