כלאי אילן- הרכבות

מאמרים

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

הרכבות בשזיף 'פיסרדי'

שזיף 'פיסרדי' הוא עץ שזיף בעל עלים אדומים (בגוון בורדו). לרוב נוטעים אותו בגינות לנוי, כדי ליהנות מן העלווה המרהיבה שלו....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הרכבה על כנה עקרה

האם מותר להרכיב שזיף על הכנה "פרסיאנה" ואם מותר לחקלאי לנטוע את האילן המורכב?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס

הבעיה היא שיש בהרכבת אגס על חבוש איסור כלאיים. לכן, אני רוצה לציין התפתחות חדשה שבהחלט יכולה לפתור את בעיית גידול האגס,...

מאיר פרנקל

מאמרים

הנדסה גנטית בראי ההלכה

כיום יש מוצרים שנוצרו בהנדסה גנטית, ויש המערערים על כשרותם, הן מדיני כלאיים, הן מנימוקים של החדרת חלקי גֵנים האסורים...

הרב יהודה הלוי עמיחי