קדושת שביעית

מאמרים

'כרם היה לידידי' – האם יהיה יין קדוש בקדושת שביעית בשמיטה תשפ"ב?

ייצור יין ומיץ ענבים הקדושים בקדושת שביעית הוא אחד האתגרים המקצועיים וההלכתיים הקשים ביותר בשנת השמיטה. בזני גפן היין...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

קדושת שביעית בבוטנים וגרעינים

שאלה אודות גרעינים ובוטנים בשנת השמיטה, כאשר לקיטת גרעינים היא קודם ראש השנה (אוקטובר), ואילו לקיטת הבוטנים היא אחר ראש...

הרב שאול ישראלי

מאמרים

קדושת שביעית וביעור

פסקים של מרן הראשון לציון שליט"א שנמסרו ע"י הרב עידו אלבה על קדושת שביעית וביעור

מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל

מאמרים

מתי חלה קדושת שביעית

עלינו לדון מהו מעמד הגידולים קודם הגעתם לשלב הגידול המחייבם בדיני שביעית. שאלה זו תתעורר ביבולים הנכנסים לשביעית...

מאמרים

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק זצ"ל

מרן הרב קוק זצ"ל כרבה של יפו והמושבות, ולאחר מכן כרבה של ירושלים וארץ ישראל כולה, השפיע רבות על היישוב היהודי בארץ...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

בירור סוגיית קניית פירות שביעית באמצעות כרטיס אשראי

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

שמן שביעית לנרות חנוכה

<p>דין שימוש בשמן המופק ממטע זיתים הקדושים בקדושת שביעית, הלכה למעשה.</p>

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תערובות בשמן שביעית

נשאלת השאלה מה דין שמן הקדושים בקדושת שביעית?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הוצאת פירות שביעית לאילת

האם הנגב והערבה נתקדשו בקדושת הארץ? שנאמר 'ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים' (שמות כג, לא), זו הארץ המובטחת לאברהם...

הרב יעקב אריאל