שנת שמיטה תשעה

מאמרים

שמירת שמיטה תשע"ה בגן הנוי

שנת השמיטה תשע"ה הסתיימה, וכעת הגיעה העת לעריכת סיכומים ולהסקת מסקנות

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

'אוצר הארץ' – חזון, מגמות ופרקטיקה

'אוצר הארץ' הוא גוף המשווק פירות וירקות למהדרין בשנת השמיטה. להלן נביא את החזון והמגמות העומדים ביסוד 'אוצר הארץ', ונפרט...

הרב יואל פרידמן ועמיר דרור פוגלמן

מאמרים

יריעת 'פלריג' סטנדרטית – דינה לשביעית

יריעות 'פלריג' היא יריעה ארוגה מחוטים צפופים מאוד, ויש בה נקבים קטנים מאוד בין החוטים הארוגים. המים מחלחלים דרכה,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גם מי שמסתמך על היתר מכירה מפרנס לא יהודים

לאחר שכבר יותר מעשרה חודשים מתוך שנת השמיטה כבר מאחורינו, אנחנו יכולים להביט אחורה בסיפוק ולומר שעמדנו במשימה. חקלאים...

חדשות סרוגים

מאמרים

ערב שמיטה - פניה מאת הרב יעקב אריאל

לרבני ישראל די בכל אתר ואתר, בעמדנו בפתח שנת השמיטה תשע"ה, אנו מביאים בפני הרבנים שליט"א את מטרות "אוצר הארץ" לקראת השנה...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

רבנים מכל הארץ בסיור שמיטה

השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ. משתתפי התכנית,...

מאמרים

כסף קדוש?

האם כסף יכול להיות קדוש? מה משמעות הקדושה של הכסף? האם ראוי לנו להימנע מהמצב של כסף קדוש? אם כן כיצד?

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

השנה עוברת, השמיטה נשארת

סיום השנה הקלנדרית, אינו מאותת על סיומם של דיני השמיטה. עד אמצע השנה הבאה. ראיון עם הרב יהודה עמיחי בעיתון בשבע

מאמרים

קריאת רבני 'דרך אמונה' לציבור הרחב לקראת שנת השמיטה התשע"ה

"נוכחנו לדעת שכל גידולי אוצר הארץ מלווים באופן קבוע במערכת פיקוח קפדנית, הדואגת לכשרות ברמה הלכתית גבוהה, בשטחי הגידול...

toraland whatsapp