שנת שמיטה תשעה

מאמרים

מכירת ארבע אמות בארץ ישראל לצורך קיום מצוות השמיטה

בערב שנת השמיטה הוקמה חברה שמטרתה להשכיר לאדם שאינו חקלאי פיסת קרקע של ד' אמות בארץ ישראל, שיועבדו לפני השמיטה ובשנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חדירת שורשי ירק דרך יריעת 'פלריג'

כדי שמותר יהיה לגדל בשמיטה בחממה יש לנתק לחלוטין בין מכלי הגידול (העציצים) לבין הקרקע. האם מותר להשתמש בשמיטה ביריעות...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

סיכום ניסוי: גידול ירקות בחממות במיכלים לקראת שנת השמיטה תשע"ה

מטרת הניסוי העיקרית היתה לפתח ולהתאים שיטות גידול אשר תאפשרנה לספק את מרבית סוגי הירקות הטריים, במשך כל שנת השמיטה, ברמת...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

מכון התורה והארץ סוללים את הדרך בשמיטה

בשורה לקבלנים וליזמים, 'מכון התורה והארץ' פיתחו שיטה לבקשת משרד החקלאות, שתאפשר להעתיק עצים גם בשנת השמיטה ללא חשש...

מאמרים

האם יריעות פלריג יכולות לשמש משטח מנתק בשמיטה?

לקראת שנת השמיטה נערכים החקלאים לפתרונות שונים שיאפשרו את קיום השמיטה. האגרונום מוטי שומרון, ערך ניסוי שמטרתו לבדוק את...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

המלצת הראשל"צ הרב דוד לאו

המלצת הראשל"צ הרב דוד לאו לממונה הארצי על השמיטה אפרים אנטמן, על מכון התורה והארץ ופועלו בנושאי השמיטה ובכלל

מאמרים

ערב לימוד לקראת שנת שמיטה תשע"ה

ביום ד' י"ג בסיוון תשע"ד (11/6/2014), יתקיים בבית זלצר, בית כנסת ומרכז קהילתי של עמותת מעלות יוסף, ערב לימוד לקראת שנת...

מאמרים

בית האוצר בשמיטת ה'תשע"ה

"קרבה שנת השבע שנת השביעית" והלכה פסוקה היא שגידולים שגדלים בשביעית ויש בהם קדושת שביעית פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות....

מאמרים

מעמיקים בהלכות שמיטה

בתחילת השבוע נערך מפגש מסכם ללימוד הלכות שמיטה במכון התורה והארץ, עבור משתתפי התכנית ללימוד מצוות התלויות בארץ שהחלה...

הרב אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp