שנת שמיטה תשעה

מאמרים

סיכום ניסוי: גידול ירקות בחממות במיכלים לקראת שנת השמיטה תשע"ה

מטרת הניסוי העיקרית היתה לפתח ולהתאים שיטות גידול אשר תאפשרנה לספק את מרבית סוגי הירקות הטריים, במשך כל שנת השמיטה, ברמת...

אג' מוטי שומרון

מאמרים

חדירת שורשי ירק דרך יריעת 'פלריג'

כדי שמותר יהיה לגדל בשמיטה בחממה יש לנתק לחלוטין בין מכלי הגידול (העציצים) לבין הקרקע. האם מותר להשתמש בשמיטה ביריעות...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

האם יריעות פלריג יכולות לשמש משטח מנתק בשמיטה?

לקראת שנת השמיטה נערכים החקלאים לפתרונות שונים שיאפשרו את קיום השמיטה. האגרונום מוטי שומרון, ערך ניסוי שמטרתו לבדוק את...

אג' מוטי שומרון