שונות

מאמרים

מדריך מקצועי להכנת גן הנוי הציבורי והמקצועי לשמיטה

שנת השמיטה מתקרבת, ועל מנת להגיע אליה מוכנים יש לטפל בגינה כבר בשנה זו. לפניכם מדריך מפורט להכנת הגינה לשמיטה.

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

'כרם היה לידידי' – האם יהיה יין קדוש בקדושת שביעית בשמיטה תשפ"ב?

ייצור יין ומיץ ענבים הקדושים בקדושת שביעית הוא אחד האתגרים המקצועיים וההלכתיים הקשים ביותר בשנת השמיטה. בזני גפן היין...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

קדושת שביעית בבוטנים וגרעינים

שאלה אודות גרעינים ובוטנים בשנת השמיטה, כאשר לקיטת גרעינים היא קודם ראש השנה (אוקטובר), ואילו לקיטת הבוטנים היא אחר ראש...

הרב שאול ישראלי

מאמרים

הגדרת החנטה בלימונים

האם ללימונים שיצאו לשמינית יש קדושת שביעית, או שאפשר לשווקם ללא קדושת שביעית?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

דילול פירות במטעים

האם מותר לדלל פירות כשהם בוסר, או שיש להקפיד לדלל מיד לאחר החנטה או לאחר עונת המעשרות?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

מצעים מנותקים שאינם מיטלטלים

מה דינם של עציצים גדולים וכבדים, הקבועים במקומם ואינם מיטלטלים בשנת השמיטה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

השקיה ודין מצעים מנותקים

תשובותיו של הרב ישראלי זצ"ל בנושא השקאת צמחים בשמיטה ובדיני מצעים מנותקים

הרב שאול ישראלי

מאמרים

צמחי סרק בחממות, עידור עשביה במטעים

תשובת הרב ישראלי לשאלה בעניין היתר מלאכות דרבנן בתוך חממה שדינה כבית, ובמיוחד לצורך שתילה בגוש ועל היחס לקצירת עשבי בר...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

זריעה בסוף שישית וקליטה בשביעית

שאלת הרב יואל פרידמן בנוגע לזריעה בסוף השנה השישית כאשר העץ נקלט בשביעית ותשובתו של הרב ישראלי בנושא.

הרב שאול ישראלי זצ"ל