שמיטת כספים

מאמרים

פרוזבול מקוון אונליין

טופס למילוי השטר באופן עצמי ומקוון

מאמרים

שמיטת כספים – שיא השמיטה

מדוע שמיטת כספים היא שיאה של שנת השמיטה? ומה הסיבה אם כן שהיא מתקיימת דווקא בסופה ולא בתחילתה או לכל אורכה? לשם כך עלינו...

הרב יצחק דביר

מאמרים

נוסחאות שטר 'היתר המכירה'

היסוד ההלכתי של 'היתר המכירה' הוא מכירת הקרקע של היהודי לגוי לשנת השמיטה- המאמר ידון בצורת המכירה של הקרקעות לגוי,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שמיטת כספים בבנקים

אמנם כבר עברה שנת השבע, אך שאלת השמיטה בבנקים עדיין אקטואלית.

הרב יעקב אריאל

מאמרים

שמיטת כספים בפיקדונות בבנקים

יש מקום לדון במעמד הבנקים לעניין שמיטת כספים. האם בנק, שהוא תאגיד בערבון מוגבל, דינו כלווה רגיל, אשר המלווה לו צריך לשמט...

הרב שמואל פולצ'ק

מאמרים

פרשת כי תבוא - כלכלה ושמיטת כספים

בכלכלה המודרנית קל מאוד לרוץ קדימה אל העושר תוך התפתחות כלכלית מואצת, ולהדחיק כמה גורמים מאזנים וממתנים שבסופו של דבר...

הרב ד"ר רונן לוביץ

מאמרים

Shmitat ksafim

Chazal juxtapose shemitat kesafim, the cancellation of debts, and shetmitat karka’ot, the nullification of ownership...

Rabbi Yehuda Halevy Amichai

מאמרים

חובת פרוזבול לאשת איש

האם אשה חייבת לכתוב פרוזבול משלה או שהיא יכולה לסמוך על הפרוזבול של בעלה?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א