שמיטת כספים

מאמרים

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן. השמיטה מפקיעה את כל החובות שזמן פרעונם יחול לכל המאוחר עד ערב ראש השנה של השמינית....

מאמרים

שמיטת כספים בימינו כיצד?

שמיטת כספים היא רעיון נפלא. אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו, ולפתוח דף חדש בחייו....

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

וצדקה תציל ממוות

שמא יאמר אדם: למה אפסיד את כספי בליל ראש השנה, והרי זה כספי שלי!! - ובכן, זה לא ממש שלך. "לי הכסף ולי הזהב נאום ד'...

הרב שלמה אבינר

מאמרים

שמיטת קרקעות ושמיטת כספים: קדושת הארץ וקדושת עם ישראל

חז"ל מקישים ומצמידים את שמיטת הכספים לשמיטת קרקעות, כך ששמיטת כספים משלימה את ציווי התורה על שמיטת קרקעות. ונשאלת השאלה,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הידור במצוות שמיטת כספים

אנו תקווה שבזכות הדקדוק בקיום מצוות שמיטת כספים נזכה להיות מוארים באורה של מצווה זו, והקב"ה יביא אותנו למציאות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שמיטת כספים, מהפכה חברתית לאומית יהודית

מעבר לעצם חשיבות קיום מצות "שמיטת כספים" הנוהגת כיום מדרבנן, אנו מאמינים שאם נעבוד ברצינות ובמסירות, נוכל מתוך קיומה של...

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

שמיטת כספים למהדרין– ריאליה או אוטופיה?!

את ראש החץ ביצירת התהליך המחודש והמקודש של שמיטת כספיים למהדרין התשס'ח, בונה בטבעיותו ובאצילותו 'מכון התורה והארץ' של...

הרב אלישע וישליצקי

מאמרים

שמיטת כספים וצדק חברתי במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל

"שתיקה רועמת" מאפיינת את התייחסותו של מרן הרב קוק זצ"ל אל שאלת הצדק החברתי. כל זאת, למרות שהיה נושא זה אחד הנושאים...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מחיקת חובות?

לימוד ובירור של הלכות ושל מעשים חשוב בכל זמן בשנה. חודש אלול השנה קשור לנו למשהו שונה מכל שנה, פרוזבול! מה לשמיטת כספים...

הרב יצחק גרינבלט