שמיטת כספים

מאמרים

חוברת שמיטת כספים

להורדה חינם!! אסופת מאמרים ושלל הלכות אודות "שמיטת כספים". כיצד מקיימים מצווה זו? מהי חשיבותה? שאלות נפוצות ועוד....

קרן נדיבי ארץ