שמיטת כספים

מאמרים

איך להתמודד עם החוב? שמיטת הכספים חוזרת

כבר בשמיטה הקודמת הקים מכון 'התורה והארץ' את קרן 'נדיבי ארץ', לסיוע למשפחות חייבים באמצעות הסדרי חוב בסיומה של שנת...

איציק וולף, מתוך אתר NRG

מאמרים

שמיטת כספים למהדרין

מצוות שמיטת כספים מצטיירת בעינינו כחזון אוטופי. החובות שהעניים נאלצו ללוות במשך השנים לשם קיומם וקיום משפחתם, נשמטים –...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מצוות שמיטת כספים למהדרין 'זכר לשביעית'

עלה הרעיון לקיים את מצוות שמיטת כספים למהדרין, ולא להסתפק במה שנהגנו בשמיטות עברו בכתיבת הפרוזבול לבד. מה טעם יש בעשיית...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן. השמיטה מפקיעה את כל החובות שזמן פרעונם יחול לכל המאוחר עד ערב ראש השנה של השמינית....

מאמרים

שמיטת כספים בימינו כיצד?

שמיטת כספים היא רעיון נפלא. אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו, ולפתוח דף חדש בחייו....

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

וצדקה תציל ממוות

שמא יאמר אדם: למה אפסיד את כספי בליל ראש השנה, והרי זה כספי שלי!! - ובכן, זה לא ממש שלך. "לי הכסף ולי הזהב נאום ד'...

הרב שלמה אבינר

מאמרים

שמיטת קרקעות ושמיטת כספים: קדושת הארץ וקדושת עם ישראל

חז"ל מקישים ומצמידים את שמיטת הכספים לשמיטת קרקעות, כך ששמיטת כספים משלימה את ציווי התורה על שמיטת קרקעות. ונשאלת השאלה,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הידור במצוות שמיטת כספים

אנו תקווה שבזכות הדקדוק בקיום מצוות שמיטת כספים נזכה להיות מוארים באורה של מצווה זו, והקב"ה יביא אותנו למציאות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שמיטת כספים, מהפכה חברתית לאומית יהודית

מעבר לעצם חשיבות קיום מצות "שמיטת כספים" הנוהגת כיום מדרבנן, אנו מאמינים שאם נעבוד ברצינות ובמסירות, נוכל מתוך קיומה של...

הרב יגאל קמינצקי