פרשה וארץ

מאמרים

פרשת תרומה - התרומה המרוממת

הרבה אנשים, כשרק שומעים את המילה "תרומה" מתחילים להילחץ. בסוף אולי הם נותנים, אבל אי אפשר להגיד ששמחה גדולה ממלאת את...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת משפטים - שנה שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים

מי לא מכיר את התחושה המרגשת של ערב שבת. לפעמים ישנה גם תחושת לחץ להספיק את הכל לפני שהשבת נכנסת, אבל הידיעה שעוד כמה...

יואל יעקובי