פרשה וארץ

מאמרים

"פרשה וארץ" פרשת השבוע במבט חדש ומרענן, בראי הארץ ומצוותיה

בעלון החדש "פרשה וארץ" נשזרים יחד חידושים, הלכות, סיפורים ומקומות. נקודת מבט חדשה ומרעננת לפרשת השבוע, במבט ארץ ישראלי...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בהר - שמיטה: מנוחה לצורך התחדשות

בימינו, זה מאוד לא 'פוליטיקלי קורקט' להצביע על חטא מסוים כגורם לאסון כזה או אחר. "האם אתה יודע חשבונותיו של בורא עולם?!"...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת אמור - הקרבנות מהיבול

פרק כג בספר ויקרא הוא פרק המדבר על ענייני המועדים. ככזה, הפסוק שעוסק במתנות עניים, השייכות למצוות התלויות בארץ נראה כל...

יואל יעקובי

מאמרים

אחרי מות-קדושים - שמירת קדושת המשפחה – מצווה ש(ישיבת) הארץ תלויה בה

נראה שהסיבה שכיום אחת המלחמות הגדולות שיש לעם ישראל בארצו אליה הוא שב היא המלחמה בכוחות הטומאה שמנסים לפגוע בקדושת האדם,...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תזריע מצורע - צרעת הבית – הזדמנות לקשר עם ה' בארץ ישראל

על מין הצרעת המוזר מכולם, זה שמתפתח על האבני הבית הדוממות, נאמר במפורש: "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", כלומר המצווה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שמיני - טומאת הכהנים וקדושת בהמתם

השימוש בתרומה בימינו, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, היתר החדש לאחר החורבן, יבנה ההיסטורית וקבר רבן גמליאל דיבנה -...

יואל יעקובי

מאמרים

וידוי של פסח

אם נערוך סקר מהי האסוציאציה הראשונה למילה 'וידוי' נקבל מן הסתם את המילים 'יום הכיפורים', 'סליחות' ו'ימים נוראים'. אבל...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת 'ויקהל פקודי' - העונג הקובע

גם בראש פרשתנו, כמו גם בארבע (!) פרשיות קודמות בספר שמות נזכרה מצוות השבת. לכאורה מצוות השבת שייכת לחלק 'אורח חיים' של...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תצווה - מצוות מנוגדות וקבלת עול

שתיית אלכוהול לשכרה איננה דבר רצוי ביהדות. אפשר לומר שהיא אפילו מתועבת. לכן כשבפורים אנחנו מצווים לשתות אנחנו עלולים...

יואל יעקובי

toraland whatsapp