פרשה וארץ

מאמרים

פרשת וישב : חלום הגאולה של שר המשקים

חלום שר המשקים והקשר שלו לכלל ישראל, חג החנוכה והזיקה שלו לחקלאות, האם עבר הירדן נחשב לארץ "זבת חלב ודבש"? והחשיבות...

יואל יעקבי

מאמרים

פרשת כי תבוא: ביעור ווידוי מעשרות ומצוות שבין אדם למקום ולחברו

על הטעות בעניין מצוות שבין אדם לחברו, על ביעור ווידוי מעשרות, על האתרוג מקיסריה וגם - שלוש הלכות על העיר הנפלאה הזו

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תצא: קידוש בכלאי הכרם

איסור כלאי הכרם גורר בעקבותיו הפסד היבול "פן תקדש המלאה" כשהכוונה לקלקול שנוצר בעולם. הקדושה החיובית והשלילית מבטאות...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שופטים: כלאי גזל

השגת גבול היא מצווה התלויה בארץ שנוהגת רק בארץ, אך גם נדרשת כאיסור כלאיים. הדמיון ביניהם מסייע להבין מהו היסוד הרוחני...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

פרשת ראה - מבחן הדרך

הגר"א סרב להצעות מפתות לקפיצת דרך רוחנית כי רצה עבודה - הדרך היא העבודה של ארץ ישראל. חצירי גבע הם מין ירק שגדל אצל...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ואתחנן - קותלי חזיר כשרים למהדרין

הקישור לאמת חלקית עלול להיהפך להיות תחליף לקישור לאמת הגדולה, לה' יתברך. כדי לשמור על הקשר עם ה' גם ביישוב הארץ וגם...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת מטות-מסעי – עצור! גבולות לפניך

אנו מכירים שלושה סוגים שונים של גבולות לארץ ישראל. העיסוק בגבולות ובהבחנה הוא מעיקרי היסוד של היהדות, למרות שרואה קדושה...

יואל יעקובי

מאמרים

'מעלה אני עליך כאילו עשיתם'

דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פרשת פנחס - הגורל מעמיד מול האמת

תשובתו של עכן לטענת יהושע מלמדת אותנו משהו על מהותו של הגורל, ובעצם לא מעט על ההתנהגות הנכונה בחיי כולנו. הגורל קבע...

יואל יעקובי