פרשה וארץ

מאמרים

?! פרשת נח - אירוע יוצא דופן יוצר תיקון גדול – האומנם

לא המבול ולא מעמד הר סיני יוצרים בפני עצמם את התיקון המתבקש. מי שעושה זאת זו השגרה. מטרת האירועים יוצאי הדופן היא להתוות...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בראשית: כישלון שמיתה מצילה ממנו

חטא האכילה מעץ הדעת הוא דוגמה למציאות המוכרת לנו היטב, של אמת ידועה אך הולכת לאיבוד בתוך שאר הקולות שהאדם שומע. אולם לנו...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת פקודי: מקדש במצרים

העיסוק בבניית המשכן והספיחים הפחות רצויים של עבודת הקודש, בית חוניו שבמצרים וההיסטוריה מאחוריו, ומשנה שמלמדת אותנו עם...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תשא

על מצוות התלויות בארץ וחשיבותן, על מצוות הביכורים והקשר לסוריא ומהי אפמיה?

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

המקדש עליו צוו עמ"י ומיקומו הגיאוגרפי כיום (לעומת בעבר שהיה מנותק ממיקום ספציפי), היחס בין קדושת המקדש וקדושת א"י והקשר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת משפטים: מדומע- דין חכמים הכתוב בתורה

על הפסוק בפרשה שילמד אותנו על תערובת תרומה ועל מהות התושב"ע, על פירוש המילה 'קסטרא' וסיור בין הרי הכרמל להרי ירושלים

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בשלח: ה'מן' של הכוהנים

אכילת המן כמצב האידיאלי לדרישת התורה, עניין הפיכת העיסוק בהשגת פרנסה לשולי וביקור במושב שדי תרומות והקשר לקללת דוד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שמות: ארץ הגוונים המרובים

על הפירוט המתמיה של עממי כנען בבשורת הגאולה בסנה ועל מה שאנו למדים ממנו, על ההרכבה שעשו אנשי אריח של תפוח על גבי עוזרד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויגש : הירידה למצר במצרים

הביטוי 'ירידה' מצוי רק ביחס למצרים, אך פוסק לאחר התגלותו של ה' ליעקב בבאר שבע והבנת ההבדל בין מצרים לעמון ומואב בחיוב...

יואל יעקובי