פרשה וארץ

מאמרים

פרשה וארץ ויחי: שמעון ולוי - אחים, אבל שונים

על השוני בין שמעון ללוי (הנובע מנטייה שונה שאמורה להיות מרוסנת ע"י אמצעים שונים), על הקשר לתרומות ומעשרות ועל ינבוט...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת מקץ: מנחה בעלת משמעות

על זמרת הארץ ששולח יעקב לשליט מצרים והינה מביעה הרבה יותר מאשר ניסיון פיוס. על היותה של ארץ ישראל זבת חלב ודבש בא לידי...

יואל יעקבי

מאמרים

פרשת וילך-שובה: מעמד הר סיני בבית המקדש

סיומה של שנת השמיטה באירוע השיא של מעמד הקהל, המהווה שחזור של מעמד הר סיני, ושנועד להכין את העם מבחינה רוחנית לשש השנים...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ - לך לך

שינוי שמו של אברם לאברהם מייצג שינוי במעמדו. הוא הופך להיות אביהם של הגרים ובכך מאפשר להם גם לקרוא פרשת מקרא ביכורים...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ וירא

ה' מיידע את אברהם בנוגע להפיכתה של סדום. הסיבות לשיתוף זה בתורה וברש"י שונות, אך בעצם משלימות.על הקשר של השפעת פגיעת...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ חיי שרה: האב שלא יצא מהארץ

על יצחק אבינו שהוא האב היחידי שלא יצא מעולם מגבולות הארץ ומייצג את מידת הדין. הקשר לברייתא האומרת שגוי המוכר פירות ואומר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תולדות: גבורתו של יצחק בגרר

יצחק הוא מידת הדין והגבורה המתבטאת בכך שהוא עומד מול ה' בלבד וכלל אינו נכנס לדיון מול הפלישתים. דבר זה מלמד אותנו על...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ ויצא: מעשר - סמל הקביעות

על יעקב אבינו שמנהיג נתינת מעשר לו ולזרעו. על העיקרון העומד מאחורי המעשר לעומת התרומה. על המחלוקת בפשר שמו של 'שום בעל...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ וישלח

על קבר יוסף ותכונתו הייחודית, ההבדל בין כיבוש לחזקה ועל החיבור הנדרש מאיתנו לארץ בעקבות כך

יואל יעקובי