תרומות ומעשרות

מאמרים

גמר מלאכה בפרי המיועד לשוק

העובדים אצל חקלאים בלקיטת ירקות בשדות. האם מותר להם לאכול מהירקות בזמן הקטיף מהארגזים לאחר מילואם, ללא הפרשת תרומות...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

שיעור הפרשת תרומה בזמן הזה

חזרת ישראל לארצם מלווה בהתעוררות האדמה לקראתם, אחד מענפי החקלאות המשגשגים הוא ענף הזית, אחד משבעת המינים שהשתבחה בהם...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

על נוסח הפרשת תרומות ומעשרות הקצר

בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', נמצאים חיילי צה"ל בקרב ובשטחי כינוס ללא סידור או טלפון. נשאלנו, האם בבואם להפריש תרומות...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

נתינת תרומה לכהן בזמן הזה

תרומה גדולה ותרומת מעשר, בין טמאות בין טהורות, נקראות 'קודש' ושייכות לכהנים לשימושם האישי, לבני ביתם, לעבדיהם הכנעניים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

אכילה בגינה בלי לעשר

כשאוכלים מפירות העץ שבגינה צריך לעשר, אלא אם מדובר באחד מהמקרים הבאים

הרב יצחק דביר

מאמרים

הפרשה מראש - יסודות הדין ומגבלותיו

אדם שיש לו גינת ירק ועצי פרי והוא חושש שבני-ביתו יאכלו מהיבול ללא הפרשת תרומות ומעשרות, האם הוא יכול להפריש על כל מה שהם...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

אכילת עראי בתפוז

מי שיש לו עץ תפוז בחצרו, האם רשאי לאכול בחצר פרי אחד כאכילת עראי ללא מעשר?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

כילוי יבול תרומה במגזר הציבורי

במדינת ישראל מופרשות בכל שנה תרומה ותרומת מעשר בכמות של כ 60 אלף טון של פירות וירקות. מעבר לקושי הנפשי בהפסד פירות רבים...

הרב יצחק דביר

toraland whatsapp