תרומות ומעשרות

מאמרים

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני

האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לעני ממעות מעשר עני?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר.

הרב יעקב אריאל

מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

מן הדין מפרישים את מעשר העני ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות...

הרב דורון ותקין

מאמרים

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

ישנם מצבים רבים, בהם כדאי לחקלאי להשאיר בשדה מן היבול לשם מעשר עני. האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר"...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק ב'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק א'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חילול מעשר שני על פרוטה ורבע

מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

הרב אהוד אחיטוב