תרומות ומעשרות

מאמרים

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק ב'

גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק א'

גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חזקה שליח עושה שליחותו

האם אמירה לשליח על תרומות ומעשרות פוטרת את הבעלים?

הרב שמואל דוד

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית

מהו הדין בהפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית? ומהו הדין בהפרשת חלה?

הרב שמואל דוד

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק ב'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק א'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים

מצויים בשוק פירות תמר צהובים ומקובל להניח אותם בהקפאה למשך זמן מה, ואח"כ להפשיר אותם, כדי שיבחילו. וא"כ יש לשאול מתי יש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית

בארץ מצויים היום מספר פירות החונטים מראש השנה עד ט"ו בשבט, דבר שלא היה מצוי בתקופות קדומות. לכן עלינו לברר את מעמדם...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרו"מ בשסק, שקד והדרים

מה דין פירות המשווקים שלא בעונתם לעניין תרומות ומעשרות?

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp