תרומות ומעשרות

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק א'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חילול מעשר שני על פרוטה ורבע

מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מטבעות לחילול מעשר שני

רב מושב ייחד מטבעות כסף לחילול המעשר השני עבור חברי המושב, האם יש צורך להקנות להם חלק במטבעות או שדי במתן רשות בלבד?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות חל מרגע הכנסת הפירות לבית. חז"ל דנו במספר סוגי בתים, אך מה דינה של מכונית? האם המכניס אליה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

קביעות למעשר בחממה

בשמיטה שמענו שלהרבה פוסקים דין חממה כדין בית. שאלתנו היא, אם גידול בחממה נחשב כ"רואה פני הבית", ואין לאכול ממנו ארעי בלא...

הרב דב לנדא

מאמרים

תרו"מ בגינת הבית

אדם שיש לו עצי הדר בחצר הבית. האם מותר לו לאכול את הפירות מבלי להפריש, לפני הכנסתם הביתה?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף

בזמן איסוף הבצל, נשארים בתוך האדמה בצלים רבים ויש חקלאים המעוניינים להשתמש בהם כתרומה על הבצל שנאסף מן השדה. יש לשאול...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

התחלת גמר מלאכה בבית אריזה - חלק ב'

בבתי אריזה רבים מקובל שהעובדים אוכלים מן הפירות במהלך העבודה. ההיתר לאכול מותנה בכך שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

התחלת גמר מלאכה בבית אריזה - חלק א'

בבתי אריזה רבים מקובל שהעובדים אוכלים מן הפירות במהלך העבודה. ההיתר לאכול מותנה בכך שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות....

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp