תרומות ומעשרות

מאמרים

הנחיות למבקר במטע קטיף תיירותי

בשנים האחרונות בעלי מטעים רבים מציעים לציבור חווית קטיף עצמי כאטרקציה תיירותית. לאלו נקודות הלכתיות יש לשים לב? והאם...

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

עני היכול לקבל מעשר עני

כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קיצבאות מן הביטוח הלאומי. האם אפשר לתת מעשר עני...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני

האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לעני ממעות מעשר עני?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר.

הרב יעקב אריאל

מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

מן הדין מפרישים את מעשר העני ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות...

הרב דורון ותקין

מאמרים

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

ישנם מצבים רבים, בהם כדאי לחקלאי להשאיר בשדה מן היבול לשם מעשר עני. האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר"...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק ב'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp