תרומות ומעשרות

מאמרים

נותנים מעשר שני

שנת תשע"ח היא שנת מעשר עני, מכון התורה והארץ ומקימי יוצאים במבצע - מוציאים את העניים ממעגל העוני

מערכת למעשה

מאמרים

מידע יישומי תשרי-כסלו

שנת מעשר עני בפתח - מה זה אומר לנו מבחינת מעשית? מחבר המאמר מסביר את עניין תרו"מ ואח"כ מפרט: מה מותר לעשות בגינה ומה...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר' – תגובה

האם ניתן להישאל בהפרשת תרומות לכהן 'נבחן זאת על סמך דברי השך והבנות הפוסקים בדבריו האם אפשר להישאל בזמן 'דיבור 'ולא...

הרב אריה ויזל

מאמרים

'שאלה' בתרומה למנוי ב'בית האוצר'

שאלה אדם מנוי ב'בית האוצר' שהפריש תרומות ומעשרות והתברר שהייתה טעות בהפרשה, האם יכול 'להישאל' על ההפרשה? הבעיה היא שמי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

איך נותנים מעשר עני בעולם המודרני?

בכנס השנתי של 'מכון התורה והארץ' הוצגה קרן בית האוצר: 13,000 מנויי 'בית האוצר' תורמים כ-700 אלף שקל בשנת מעשר עני.

מערכת למעשה

מאמרים

ייחוס לוי על פי כתובּת אביו

מחלוקת ראשונים אם 'מעלין משטרות לתרומה' בזמן הזה לעניין יהודי שמצא את כתובּת אביו בכינוי הלוי, האם צריך אותו יהודי לשנות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תרומות ומעשרות מגרעיני צנובר הפזורים על האדמה

כל דבר שהוא מאכל אדם אפילו על ידי הדחק ... דעיקרו הוא לבהמה אך בשעת רעבון אוכלים אותו בני אדם חייב בתרומה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הנחיות למבקר במטע קטיף תיירותי

בשנים האחרונות בעלי מטעים רבים מציעים לציבור חווית קטיף עצמי כאטרקציה תיירותית. לאלו נקודות הלכתיות יש לשים לב? והאם...

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

עני היכול לקבל מעשר עני

כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קיצבאות מן הביטוח הלאומי. האם אפשר לתת מעשר עני...

הרב עזריאל אריאל