הגידולים המחויבים

מאמרים

גידולי רשות הרבים של ישוב - חיובם בתרומות ומעשרות

מהי רשות הרבים של היישוב ומה דין הגידולים בשטח זה לעניין תרומות ומעשרות?

הרב אליעזר וייל

מאמרים

חיוב הפרשת תרו"מ במאכלים הנאכלים על ידי הדחק - חלק ב'

האם ניתן להפריש תרומות ומעשרות מחלק של הירק הראוי לאכילה אך מכיוון שלא משווק בדרך כלל, לא נהוג לאוכלו?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חיוב הפרשת תרו"מ במאכלים הנאכלים על ידי הדחק - חלק א'

האם ניתן להפריש תרומות ומעשרות מחלק של הירק הראוי לאכילה אך מכיוון שלא משווק בדרך כלל, לא נהוג לאוכלו?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

תרו"מ מקליפות ועלים במשנתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

במערכת הציבורית עולה שאלה מעשית, והיא: מה אפשר לקחת להפרשה? האם אפשר להשתמש להפרשה בחלקים גרועים של הפרי או הירק (כמו:...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשת תרו"מ בנבטים הגדלים באוויר

בחנויות נמכרות אריזות עם נבטים. לפי בירור שערכנו, גידול הנבטים נעשה באוויר, כאשר מתזים יוצרים שם לחות גבוהה ע"י עירפול....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תרו"מ בנבטים

נבטים המשווקים באריזות פלסטיק חייבים בתרומות ומעשרות?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מתפוחי אדמה במפעל אריזה

'אין מפרישים מיבול שדרגתו נמוכה על יבול שדרגתו גבוהה' לשם כך יש צורך להגדיר בכל ירק איזה חלק יוגדר כמעשר ראשון ואיזה...

מכון התורה והארץ

מאמרים

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה - חלק ב'

קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. האם חייבים להפריש תרו"מ מצמחים אלו?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה - חלק א'

קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. האם חייבים להפריש תרו"מ מצמחים אלו?

הרב יואל פרידמן