הגידולים המחויבים

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות וערלה בעלי תה

לייצור תה משתמשים בכמה מיני צמחים. בין הצמחים, ישנם כאלה שהם רב שנתיים, והשאלה האם יש בצמחים אלו איסור ערלה אם לאו והאם...

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

מוצרי חיטה, אורז ונבטים לברכה ותרומות ומעשרות

מהם דיני הברכות על חיטה, אורז ונבטים ומתוך כך, מהו דינם לענייני תרומות ומעשרות?

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

אכילת פירות שנקטפו בקטיף תיירותי

האם ב"קטיף תיירותי" ניתן לאכול מיד תוך כדי הקטיף, או שצריך להפריש תרומות ומעשרות לפני האכילה?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק ב'

במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על...

הרב שמחה שטטנר

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק א'

במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על...

הרב שמחה שטטנר

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מ"חוביזה" (חלמית)

בגינתנו צומחת "חוביזה" (חלמית) שבאה עם הרוח ולא נזרעה על ידינו, ואנחנו נוהגים להכינה ולאוכלה. האם צריכים אנחנו להפריש...

הרב ראובן הילר

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בעגבניות לזרע - חלק ב'

אחד הזנים היקרים של העגבניה הוא הזן המיועד להפקת זרעים. זהו זן יקר מאד, המפותח באמצעות תהליכי האבקה והפרייה מיוחדים,...

הרב עודד ישראלי

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בעגבניות לזרע - חלק א'

אחד הזנים היקרים של העגבניה הוא הזן המיועד להפקת זרעים. זהו זן יקר מאד, המפותח באמצעות תהליכי האבקה והפרייה מיוחדים,...

הרב עודד ישראלי

מאמרים

הפרשת תרו"מ מזרעים - חלק ב'

הרבה ישובים מגדלים תפוחי אדמה ובצל לצורך פרנסתם. המגדל מקבל תפוחי אדמה שבעצם ראויים לאכילה מזן המתאים לו, מחטא אותם...

הרב ראבן הילר