הגידולים המחויבים

מאמרים

תרומות ומעשרות ממיצים וממשקאות

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, ואם כן האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף

אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול. מהמכונה האוספת, המעבירה את היבול שנאסף למכל גדול, נפלו פירות בודדים על האדמה....

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תערובת פטור וחיוב תרו"מ בעציצי משתלה

המאמר שלפנינו עוסק בתערובת פטור וחיוב תרומות ומעשרות בעציצי משתלה

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מעשרות ואיסור קצירה בשבת מגידולי מצע מנותק

האם אפשר לשווק ירקות מזרעים מונבטים שגדלו במצע מנותק בבית ללא מעשרות, האם יש כאן מכירת טבל, וכמו כן האם מותר לקצור את...

הרב יהודה הלוי עמיחי