הגידולים המחויבים

מאמרים

הפרשת תרו"מ מזרעים - חלק א'

הרבה ישובים מגדלים תפוחי אדמה ובצל לצורך פרנסתם. המגדל מקבל תפוחי אדמה שבעצם ראויים לאכילה מזן המתאים לו, מחטא אותם...

הרב ראבן הילר

מאמרים

תרומות ומעשרות ממיצים וממשקאות

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, ואם כן האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף

אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול. מהמכונה האוספת, המעבירה את היבול שנאסף למכל גדול, נפלו פירות בודדים על האדמה....

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תערובת פטור וחיוב תרו"מ בעציצי משתלה

המאמר שלפנינו עוסק בתערובת פטור וחיוב תרומות ומעשרות בעציצי משתלה

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מעשרות ואיסור קצירה בשבת מגידולי מצע מנותק

האם אפשר לשווק ירקות מזרעים מונבטים שגדלו במצע מנותק בבית ללא מעשרות, האם יש כאן מכירת טבל, וכמו כן האם מותר לקצור את...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גידולי רשות הרבים של ישוב - חיובם בתרומות ומעשרות

המאמר עוסק בגידולי רשות הרבים של ישוב לעניין חיובם בתרומות ומעשרות

הרב אליעזר וייל

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות בפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט בשנה השמינית

מה דינם, לעניין חיוב מעשרות, של פירות שחנטו בין א' בתשרי שנה זו (שנה שמינית) לבין ט"ו בשבט? לכאורה מכלל שנה שביעית יצאו...

הרב יואל פרידמן