הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק א'

מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק ד'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק ג'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק ב'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק א'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק ב'

האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק א'

האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הפרשת תרו"מ משסק

האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות כאשר גדלים על עץ פירות של שנה שניה ושלישית יחד? איזה מעשר מפרישים?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול - המשך

האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל