הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק ג'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק ב'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה ללא מינוי - חלק א'

האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק ב'

האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י פועל - חלק א'

האם מוסמך המשגיח להפריש תרו"מ מכל התוצרת במפעל?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

הפרשת תרו"מ משסק

האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות כאשר גדלים על עץ פירות של שנה שניה ושלישית יחד? איזה מעשר מפרישים?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול - המשך

האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול

האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשה מעלי הכרובית על הכרובית

האם עלי הכרובית והכרובית נחשבים כעין שני מינים,? אם יש לחשוש לכך שעלי הכרובית אינם משמשים למאכל אצל כל אדם? ומתוך כך,...

הרב שאול ישראלי זצ"ל