הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ייצוא

אחוזים גבוהים מן הפירות הגדלים בארץ נשלחים ונמכרים בחו"ל. לשאלת חיוב פירות אלו בתרומות ומעשרות השלכה כלכלית אדירה. האם...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות

האם ניתן להפריש תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות רגילות?

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp