הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ביקב בשביעית

האם יש חובה להפריש תרומות ומעשרות על יין שהופק מענבים של גוי? האם בכלל אפשר להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מחביות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מנשר הקומביין

נשאלתי על-ידי חברי קבוצת מגדל-עוז השותפים בגד"ש עציון, אם ניתן לסמוך בשעת קציר החיטה על הגרגרים הנושרים בשדה מן הקומביין...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות מקציר החיטה

האם ניתן להשתמש כתרומה גדולה ותרומת-מעשר במספר עשיריות האחוז מן היבול הנותר בשדה לאחר שנקצר על-ידי הקומביין?

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במערכות השיווק הציבוריות - סקירה

כשאדם פרטי מעוניין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שקנה או שגדלו בחצרו, כל הפירות נמצאים לפניו, ויש לו שליטה מלאה על...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הפרשה עתידית

אין תורמין... ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש... ואם תרמו אין תרמתן תרומה.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות

האם ניתן להפריש תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות רגילות?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ייצוא

אחוזים גבוהים מן הפירות הגדלים בארץ נשלחים ונמכרים בחו"ל. לשאלת חיוב פירות אלו בתרומות ומעשרות השלכה כלכלית אדירה. האם...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם

האם תמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם מחוייבים בתרומות ומעשרות?

הרב מרדכי עמנואל

מאמרים

הפרשת תרו"מ פעם נוספת

מדוע יש הנוהגים להפריש תרו"מ מכל דבר שגידולו מהארץ, למרות שיש על האריזה חותמת שהופרשו תרו"מ, והאם אין בכך משום "בל...

הרב יהודה הלוי עמיחי