הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול

האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשה מעלי הכרובית על הכרובית

האם עלי הכרובית והכרובית נחשבים כעין שני מינים,? אם יש לחשוש לכך שעלי הכרובית אינם משמשים למאכל אצל כל אדם? ומתוך כך,...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ביקב בשביעית

האם יש חובה להפריש תרומות ומעשרות על יין שהופק מענבים של גוי? האם בכלל אפשר להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מחביות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מנשר הקומביין

נשאלתי על-ידי חברי קבוצת מגדל-עוז השותפים בגד"ש עציון, אם ניתן לסמוך בשעת קציר החיטה על הגרגרים הנושרים בשדה מן הקומביין...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות מקציר החיטה

האם ניתן להשתמש כתרומה גדולה ותרומת-מעשר במספר עשיריות האחוז מן היבול הנותר בשדה לאחר שנקצר על-ידי הקומביין?

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במערכות השיווק הציבוריות - סקירה

כשאדם פרטי מעוניין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שקנה או שגדלו בחצרו, כל הפירות נמצאים לפניו, ויש לו שליטה מלאה על...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הפרשה עתידית

אין תורמין... ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש... ואם תרמו אין תרמתן תרומה.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרו"מ פעם נוספת

מדוע יש הנוהגים להפריש תרו"מ מכל דבר שגידולו מהארץ, למרות שיש על האריזה חותמת שהופרשו תרו"מ, והאם אין בכך משום "בל...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם

האם תמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם מחוייבים בתרומות ומעשרות?

הרב מרדכי עמנואל

toraland whatsapp