מעשר עני

מאמרים

נתינת מעשר עני במגזר החקלאי – סקירה הלכתית-היסטורית

במאמר הבא נבקש לסקור את השתלשלות מצוות נתינת מעשר עני בארץ ישראל, מראשית ההתיישבות דרך תקומת המדינה ועד ימינו אלו.

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

מעשר עני שלא ניתן לעניים

כיצד ניתן להציל את הציבור מאיסור גזל מדאורייתא? מחבר המאמר מעלה את הקושיות הנוגעות בקיום המצווה ומציע פתרון אפשרי

הרב יעקב אריאל

מאמרים

מדריך הלכתי לשנת מעשר עני

למרות שבאופן עקרוני שנת תשע"ח היא שנת מעשר עני – אין שלב אחיד בו כל היבולים משתייכים לשנת תשע"ח, אלא הוא משתנה בין שלושה...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

מידע יישומי תשרי-כסלו

שנת מעשר עני בפתח - מה זה אומר לנו מבחינת מעשית? מחבר המאמר מסביר את עניין תרו"מ ואח"כ מפרט: מה מותר לעשות בגינה ומה...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

איך נותנים מעשר עני בעולם המודרני?

בכנס השנתי של 'מכון התורה והארץ' הוצגה קרן בית האוצר: 13,000 מנויי 'בית האוצר' תורמים כ-700 אלף שקל בשנת מעשר עני.

מערכת למעשה

מאמרים

עני היכול לקבל מעשר עני

כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קיצבאות מן הביטוח הלאומי. האם אפשר לתת מעשר עני...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני

האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לעני ממעות מעשר עני?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר.

הרב יעקב אריאל

מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

מן הדין מפרישים את מעשר העני ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות...

הרב דורון ותקין